Strona główna

Wsparcie UE

Kontakt

Język polski  English  Irak  Kurdystan  Iran

Okablowanie strukturalne LAN

Nie mniej ważną działalnością Firmy jest projektowanie i wykonywanie instalacji sieci infrastrukturalnych (LAN). Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, jesteśmy w stanie nie tylko zaprojektować, ale również wykonać instalację w specyfikacji zgodnej z Kategorią 5 i 6 jak i 7. Wykorzystujemy technologie oparte nie tylko na tradycyjnym okablowaniu FTP ale także światłowodowe. Nasza wiedza jest z jednej strony potwierdzona Certyfikatami takich producentów infrastruktury sieciowej, (jak Reichle De Massari czy Telegartner), a z drugiej strony – praktycznym wykonaniem wielu rozległych instalacji Ethernet.
Projektując instalację staramy się jak najbardziej spełnić oczekiwania Klienta, konsultując z nim sposób montażu i rozmieszczenie poszczególnych punktów.

Etap wykonania zostaje zakończony przedstawieniem wyników pomiarów parametrów sieci, wykonanych profesjonalnymi przyrządami. Te dwa elementy – certyfikacja i dokumentacja pomiarowa daje nam przewagę nad konkurencją, gdyż możemy zaoferować znacznie lepszy produkt, którego jakość jest potwierdzona rozszerzonym okresem gwarancji wynoszącym nawet do 20 lat.