Strona główna

Wsparcie UE

Kontakt

Język polski  English  Irak  Kurdystan  Iran

Systemy Telewizji Przemysłowej CCTV

Nieodzownym elementem ochrony mienia i bezpieczeństwa osób jest system monitoringu wideo. Im bardziej rozbudowany a jednocześnie im bardziej „inteligentny” system zostanie zamontowany tym większe bezpieczeństwo jesteśmy w stanie zapewnić.

Telemetrica Sp. z o.o. Sp. k. proponuje swoim Klientom instalacje cyfrowe oparte kamerach megapixelowych, które znacznie przewyższają swoimi możliwościami rozdzielczości kamer analogowych. Daje to możliwość zastosowania mniejszej ilości kamer przy jednoczesnym zachowaniu pokrycia monitorowanego terenu wystarczającą dokładnością obrazu. Dodatkowo stosując obiektywy hemisferyczne można dwiema kamerami pokryć z dużą dokładnością teren który wymagał nawet 6 do 8 kamer analogowych.

W przypadku gdy projekt narzuca instalację kamer analogowych firma Telemetrica Sp. z o.o. Sp. k. zawsze stara się używać najwyższej klasy urządzeń marki Samsung lub Bosh oraz rejestratorów hybrydowych umożliwiających w przyszłości zastosowanie kamer cyfrowych.

W zależności od rodzaju obiektu i wymagań Klienta stosujemy konfigurację w możliwie maksymalny sposób automatyzujący pracę, np. detekcja osób wchodzących w obszar zabroniony, zliczanie osób wchodzących i wychodzących, kierunki poruszania się osób, główne ścieżki przejść etc.