خانه

حمایت اتحادیه اروپا

تماس

Język polski  English  Irak  Kurdystan  Iran

سیستم های کنترل دسترسی

برای مشتریان خواستار پیشتهاد نصب و راه اندازی سیستم های کنترل دسترسی و جداگانه سیستم های ثبت نام زمان کار داریم. ما می توانیم سیستم های قابل انعطاف به ایجاد بیاوریم، به عنوان مثال سیستم هایی بر اساس:
کارت دسترسی یا جاکلیدی دسترسی
کد مجوز کاربر
اثر انگشت
تشخیص چهره
مجوز تلفن همراه از طریق بلوتوث
تراشه مغناطیسی
و غیره.
مابین خدمات شرکت ما سیستم شناسایی RFID داریم که حوادث نادرست کشف می کند (فرد غیر مجاز، زمان نادرست فهالیت، فعالیت نادرست دستگاه یا سیستم).