خانه

حمایت اتحادیه اروپا

تماس

Język polski  English  Irak  Kurdystan  Iran

زنگ خطری و سیستم های تشخیص نفوذ

شرکت ما در سیستم های هشدار دهنده پیشرفته تمامی تولید کنندگان مشهور جهان تخصص دارد. واحد های دیجیتال مرکزی، سیمی و بی سیم، با دستگاه های GPS، کنترل از راه دور رادیویی، با سیستم های کنترل دسترسی مجتمع شده را نصب می کنیم.

هر روند نصب بر روی طراحی حرفه ای با شرح مفصل و نقاشی های اتوکد (Autocad) انجام می گردد